Vũ nhạc kịch L Trần Việt được lồng trong bối cảnh lịch sử nước Việt, từ Hội Nghị Din Hồng năm 1284 đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, để vinh danh những anh hng nổi danh cũng như v danh đ dm hy sinh tất cả, từ mối tnh ring, cho đến cả mạng sống, đ đặt vận nước trước th nh, để cng nhau chống giặc xm lược từ phương bắc.
Thuở ấy đế quốc Mng Nguyn rộng gấp năm lần Trung Quốc by giờ, nước Việt chng ta chỉ khoảng hơn một phần ba Việt Nam ngy nay, thế m dn Việt chng ta đ ba lần đnh đuổi giặc Mng Nguyn ra khỏi bờ ci.
Lịch sử oai hng đ thc giục giới trẻ chng con thực hiện vũ nhạc kịch L Trần Việt để cống hiến qu vị.

Vui Xun
Thương Nhớ Anh Chị Em Ngho Khổ

CHO EM MỘT NỤ CƯỜI

 

Main Page

LaSalle Vietnam Family Overseas

wishes to be in contact with :
- Lasallian Teachers and Associates,
- Students and their Parents&Relatives,
- Former LaSallian Students and Friends
to
* informing and promoting the charism of
Saint De La Salle and the Education Mission of
his disciples in the world of today,
* sharing reflections and experiences about
Education Mission
to help one another live our vocation as
human beings and as Christians,
thus guide our children/students accordingly
to the spirit of the Good News of Jesus-Christ.

LaSalle Vietnam House
1103 Maxey Court
San Jose, CA 95132
(408) 926-4665

Gia Đnh LaSan Việt Nam Hải Ngoại

l mối dy lin lạc của Dng LaSan với
- Qu Thầy C v Đồng Sự Vin,
- Qu Phụ Huynh học sinh,
- Qu Cựu Học Sinh v Thn Hữu

nhằm mục đch:
* quảng b v thng tin sứ mạng gio dục
của thnh LaSan v cc mn đệ Ngi
trong thế giới hm nay,
* chia sẻ suy tư v suy niệm Lời Cha
mỗi ngy, mỗi tuần để gip nhau sống đạo.
* trao đổi kinh nghiệm gio dục trong gia đnh,
học đường v x hội
để gip nhau hướng dẫn con em.

La Salle Sisters
258 Kirk Avenue
San Jose, CA 95127

La Famille LaSallienne du Vietnam d'Outremer

souhaite d'tre en contact avec
- Professeurs et Associs LaSalliens,
- Elves et leurs Parents&Relatifs,
- Anciens Elves, LaSalliens et Amis
pour :
* informer et promouvoir le charisme de saint De La Salle
et la Mission Educative de ses disciples
dans le monde d'aujourd'hui,
* Rflchir et Partager les expriences
sur la Mission d'Education
pour s'entraider vivre pleinement notre vocation
d'tre humain et chrtien,
et ainsi guider nos enfants/lves dans l'esprit
de la Bonne Nouvelle de Jsus-Christ notre Seigneur.

email:
valery@stmarys-ca.edu