ecce quam bonum et quam jucundum

habitare fratres in unum

 TRƯỚC MỘ TRỐNG

 
Ngôi mộ trống nằm im-ĺm muôn thuở
Mây vẫn bay lơ-đăng đến vô cùng
Đêm chớp giật mưa nguồn ngày nắng đỏ
Cỏ vẫn xanh qua kẽ đá lạnh-lùng.
 
Dấu vết đây mà NGƯỜI xưa đâu tá?
Chẳng ai t́m ĐẤNG SỐNG giữa hư-vong
Về thánh địa ngh́n sau c̣n rộn-ră
Triệu bàn chân ḥa nhịp nỗi vui chung.

Thân cát bụi không về cùng cát bụi
Ba ngày đêm nào phải giấc ngàn thu
Thoát âm-phủ đánh tan quyền bóng tối
Chúa Toàn-Năng sống lại, phải đâu mơ.

Tiếng thổn-thức trước mộ thiêng đă tắt
Tiếng thân thương CỨU CHÚA dội trong ḷng
Buồn tuyệt vọng tan bay vào bát-ngát
Ta đưa tay mừng đón ánh Dương hồng.

Hy-vọng sống căng phồng đôi cánh rộng
Chở hồn vào cơi sáng đẹp tinh-khôi
Đức-tin sống cỡi trên đầu ngọn sóng
Phuc-sinh ca vang động đến muôn đời.