Nào!Anh Chị Em LaSan
cùng nhau  nâng Ly Rượu Mừng

Anh Em La San Việt Nam

2015
chuẩn bị mừng năm thánh la-san 2016

 

150 Năm Giáo Dục La San Việt Nam
06-01-1866 * 06-01-2016


Saint De La Salle

The Brothers of The Christian Schools


District of Vietnam
LASAN Vietnam Families
Readings

Some Main Points of
The History of the District of Saigon
from January 6, 1866 to January 6, 2016

Tóm Lược Những Thời Điểm Chính
Trong
Lịch Sử Tỉnh Ḍng Saigon
từ ngày 6-1-1866 đến 6-1-2016

Quelques Principaux Points
Dans l'Histoire du District de Saigon
du 6 Janvier 1866 au 6 Janvier 2016