Ḍng La San
* thành lập năm 1680
* Huynh tổng quyền từ 1680 đến nay
* tông đồ giáo dục giới trẻ trên 80 quốc gia

Tóm Lược Những Thời Điểm Chính
Trong
Lịch Sử Tỉnh Ḍng Saigon
từ ngày 6-1-1866 đến 6-1-2016

 

Anh Em La San Việt Nam
từ ngày thành lập Tỉnh Ḍng La San Saigon (6-1-1866)

Cựu Học Sinh & Thân Hữu

Giáo Dục La San Việt Nam

 

 


* thành lập năm 1966
* các Chị tổng quyền:

* tông đồ giáo dục trẻ em trên 4 quốc gia:
     Việt Nam - Thái Lan - Mỹ - Úc

 

* Thánh La San - tiểu sử bằng tranh
   = le petit gamin de Paris (Huynh Michel Hồng)
   = thánh La San (Huynh Grégoire Tân chuyển ngữ)
   = un saint parmi nous (Gaston Courtois)

* Thánh La San - Nhà Giáo Dục (Dien Tran, Ph.D)

* Đóa Hoa La San (Huynh Grégoire Tân ghi lại)

* Đấng Lập Ḍng LASAN