SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC

 

 

 

Một lối thoát cho sự sống c̣n của

 

Anh Em Trường Ki-tô

 

trong một nước xă hội chủ nghĩa, Việt-Nam

 

 

Luận án Tiến Sĩ

Do NGUYỂN VĂN TÂN tŕnh bày

 

Thầy hướng dẫn: Patrick TAPERNOUX 

 

Phân Khoa Giáo dục

Đại Học Công Giáo – Paris

Tháng 12/2007

 

 

 

Thành kính Tri ân

 

Thầy Patrick TAPERNOUX  và các giáo sư Đại học Sư Phạm Paris (I.S.P.),

Sư huynh Nicolas CAPELLE, Giám Tỉnh Tỉnh Ḍng Pháp,

Sư huynh André JACQ và Jacques d’HUITEAU, cựu Giám tỉnh

Sư huynh Pierre FAUX, huynh trưởng và các anh em trong cộng đoàn « Francs-Bourgeois »

Các sư huynh và bạn hữu ở Pháp và ở Việt-Nam.