MAI TÂM
Tâm Sự Tuổi Trẻ

1998

Chân thành cám ơn giáo sư  MAI TÂM
đă tặng bản quyền cho Nhà La San Việt Nam
"để cộng tác với sứ mạng giáo dục La San
trong việc hướng dẫn giới trẻ"