TUẦN I:   BIẾT ƠN ÔNG BÀ

 

Khôn ngoan nhờ đức cha ông,
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ. 

Ta yêu ta kính ông bà
Có người mới có mẹ cha, có ḿnh

 Này trong gia tộc thân t́nh
Ông bà nội ngoại c̣n sinh họ hàng

 Con người có bố có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn

 Đạo làm con chớ hững hờ,
Phải đem chữ hiếu mà thờ từ nghiêm.

 

TUẦN II:  NHỚ ƠN CHA MẸ

 

Cá không ăn muối cá ươn,
Con căi cha mẹ trăm đường con hư. 

Thờ cha mẹ, ở hết ḷng
 Ấy là ch
ữ hiếu dạy trong luân thường. 

Con ơi! muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. 

Cám ơn cha mẹ, vất vả suốt đời
Nuôi con ăn học, thành người hôm nay. 

Em giúp mẹ cha
Em chăm sóc ông bà
Làm ngư
ời con hiếu thảo
Đem hạnh phúc vào nhà

 

TUẦN III: ANH CHỊ EM

 

Dù không mỹ-vị cao-lương,
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em.  

Anh em như thể chân tay
Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà 

Yêu nhau như thể tay chân
Anh em ḥa thuận hai thân vui vầy 

Anh em cốt nhục một nhà
Kẻ sau người trước thuận ḥa cho vui 

Đi việc làng giữ lấy họ,
Đi việc họ giữ lấy anh em

 

TUẦN IV: HỌ HÀNG VÀ T̀NH BẠN

 

Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau 

Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

Giàu sang lắm bạn nhiều bè
Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai. 

Thế thường gần mực th́ đen
Anh em bằng hữu phải nên chọn người 

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa ḷng nhau.

 

TUẦN V:  QUÊ HƯƠNG VÀ XĂ HỘI

 

Yêu quê hương dân tộc
Ta chăm học, chăm làm. 

Người ḿnh phải biết tiếng ḿnh
Nói như con vẹt,phụ t́nh nước non. 

Việt Nam h́nh chữ S
Yêu mến hết ḷng ta
V́ yêu nước thương nhà
Gắng công mà học tập. 

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên ḥn núi cao
 

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một già
n