1.       Hc 7,27

Hết lng tn knh cha con,

Chớ qun ơn mẹ mang nặng đẻ đau.

Cng ơn dưỡng dục sinh thnh,

Lấy chi đền đp cho cn cho vừa. 

2.       Hc 3, 3-4

Ai thờ cha th b đắp lỗi lầm

Ai knh mẹ th tch trữ kho bu.

 

Vng Lời

 

3.       Lc 2,51

Cha Gisu vng lời mẹ cha

Lớn ln thm khn ngoan trong ơn Cha.

 

Ha Thuận

 

4.       Tv 132, 1

Ngọt ngo tốt đẹp lắm thay

Anh em được sống vui vầy bn nhau.

 

5.       Rm 12, 18

Hy lm những g c thể

Để sống ha thuận với hết mọi người.

 

Trong Sạch

 

6.       Mt 4,8

Phc thay lng dạ tuyết gương,

Sẽ nhn nhan Cha tỏ tường hiển vinh.

 

Thứ Tự - Ngăn Nắp

 

7.       Cứ giờ no việc ấy

Bằng tất cả tim gan

Cha bảo sao lm vậy

Ta sẽ thấy bnh an.

 

Sing Năng

 

8.       Chuyn chăm ngay tự lc ny,

Đời người dệt bởi từng giy ngọc ng.

Thời giờ l chnh đời ta. 

9.       ơi nghe tiếng Cha mời,

Lng vui ta hy vng lời Cha ngay.

Vng lời th hy nhanh tay,

Đừng quen trốn chạy chớ hay chần chờ.

 

Kin nhẫn - Bền ch

 

10.     C Cha lun giữ gn,

Ta vững tin vượt kh.

D gian nguy sng gi,

Đ c Cha lo g.

 

Tự chủ - Tiết độ

 

11.     Mt 4,4

Con người sống khng chỉ nhờ cơm bnh,

Nhưng cn nhờ mọi Lời do miệng Thin Cha phn ra.

 

Hiền Lnh

 

12.     Cha đi ta ở hiền lnh,

Theo gương Cha cả hiển vinh đời đời. 

13.     Phc thay ai ở hiền lnh,

Đất lm gia nghiệp Cha dnh v bin.

 

Yu Nước

 

14.     Cng yu mến mến Cha Ki-t,

Cng lo xy đp cơ đồ Việt Nam.

 

Thương Người

 

15.     Gn 14,12

Anh em hy yu thương nhau

Như Thầy yu thương anh em. 

16.     Ai xin th cho

Ai nhờ th gip

Đ c Cha lo

Đời con hạnh phc.

 

Lễ Độ

 

17.     Hc 7,24

Xem quả th biết vườn cy

Nghe lời miệng ni biết ngay lng người.

18.     Hc 6,5

Ăn ni dịu dng th tăng thm bạn hữu,

Pht biểu dễ thương
th tăng thm phần nhn i.

 

Tha Thứ

 

19.     Mt 18,21

Con ơi hy biết thứ tha

Cho anh em đến bảy mươi lần bảy.

 

Rộng Lượng

 

20.     Hc 7,32

Rộng tay gip đỡ người ngho

Con sẽ được hưởng biết bao phc lnh.

 

Cng Bằng

 

21.     Mt 22,21

Của X-da trả X-da,

Những g của Cha th ta trả Ngi.

 

Khim Nhu

 

22.     Mt. 18,3

Đơn sơ tm hồn trẻ thơ,

Nước Trời dnh sẵn cho ai khim nhường.

 

Vui Tươi

 

23.     Bước theo Cha, miệng vui ca

L con Cha, thật hạnh phc. 

24.     Con đường nn thnh trẻ

Lấy vui vẻ lm đầu,

Bổn phận nhớ chuyn su,
Thực hnh cu gip ch.

Hc 7,27

Hết lng tn knh cha con,

Chớ qun ơn mẹ mang nặng đẻ đau.

Cng ơn dưỡng dục sinh thnh,

Lấy chi đền đp cho cn cho vừa.

 

 

Hc 3,3-4

Ai thờ cha th b đắp lỗi lầm,

Ai knh mẹ th tch trữ kho bu.

 

 

Lc 2,51

Cha Gisu vng lời mẹ cha,

Lớn ln thm khn ngoan trong ơn Cha.

 

 

Tv 62,4

n tnh Cha qu hơn mạng sống,

Miệng lưỡi ny xin ca ngợi tn dương.

 

 

Tv 115,12

Biết lấy chi đền đp Cha by giờ

V mọi ơn lnh Người đ ban cho.

 

 

1Tx 5,18

Con ơi hy nghe lời ny,

Tạ ơn Thin Cha, điều hay nn lm.

Tạ ơn mọi lc mọi nơi,

Điều Thin Cha muốn trong Ngi Lời Gisu.

 

 

Tv 132,1

Ngọt ngo tốt đẹp lắm thay

Anh em được sống vui vầy bn nhau.

 

 

Mt 4,4

Con sống khng chỉ nhờ cơm bnh,

Nhưng cn nhờ mọi lời do miệng Thin Cha phn ra.

 

 

Mt 7,12

Tất cả những g con muốn

Người khc lm cho con

Th chnh con hy lm

Những điều ấy cho anh em.

 

 

Mt 25,40

Ai lm bất cứ điều lnh g cho anh chị em

Đ chnh l lm cho chnh Thầy.

 

 

Mt 19,14

Đừng ngăn cấm trẻ đến cng Thầy,

V Nước Trời dnh cho những ai giống như chng.

 

 

Mt 18,21

Con ơi hy biết thứ tha,

Cho anh em đến bảy mươi lần bảy.

 

 

Gn 32,13

Chng ti tm được khn ngoan,

Chnh Thin Cha dạy dỗ chng ti,

Chứ khng phải do người trần gian.

 

 

Gn 4,15

Thầy ơi, xin ban cho con nước hằng sống,

Để con khng cn kht nữa.

 

 

1Tx 5,10

Dầu thức hay ngủ con cũng sống với Đức Ki-t.

 

 

Cn 3,21

Con ơi, con đừng xao nhng,

Hy cố gắng sống khn ngoan, thận trọng

 

 

Mt 20,28; Mc 10,45

Con Người đến để phục vụ,

Khng phải để hưởng thụ,

Nhưng để phục vụ người khc.

 

 

Rm 12,18

Hy lm những g c thể,

Để sống ha thuận với hết mọi người.

 

 

Hc 7,32

Rộng tay gip đỡ người ngho,

Con sẽ được hưởng biết bao phc lnh.

 

 

Hc 7,24

Xem quả th biết vườn cy,

Nghe lời miệng ni biết ngay lng người.

 

 

Gn 14,12

Anh em hy yu thương nhau,

như Thầy yu thương anh em.

 

 

Hc 6,5

An ni dịu dng th tăng thm bạn hữu,

Pht biểu dễ thương th tăng thm phần thn i.

 

 

Tv 85,12

Lạy Cha l Thin Cha con thờ, con hết lng cảm tạ

Thnh danh Ngi con mi mi tn vinh.