(Hospitaller Order of St. John of God - O.H.)

 

1. Sơ lược tiểu sử:

Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa do Thánh Gioan Thiên Chúa sáng lập tại Tây Ban Nha và được chính thức công nhận qua sắc chỉ Licet ex Rebito ngày 01-01-1957 của Đức Giáo Hoàng Pio V. Cung cách phục vụ đầy tình nhân ái Kitô giáo của Thánh Gioan Thiên Chúa và các tu sĩ tiên khởi đã giúp Hội Dòng phát triển nhanh chóng tại Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi, sau đó lan sang khắp 5 châu lục. Hiện nay Hội Dòng hiện diện tại 45 quốc gia, thông qua 293 các công cuộc trợ thế của Dòng. Tại Việt Nam, Dòng được thành lập ngày 17 - 01 - 1952 tại  Giáo Phận Bùi Chu, do 3 tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng Canada là cha William Gagnon, thầy Norbert Lacerte và thầy Larrivé. Cha William Gagnon là một gương mẫu về cuộc sống bác ái theo Tin Mừng, tiến trình sưu tra các nhân đức của Ngài đang được tiến hành.

2. Bổn mạng của Dòng: Thánh Gioan Thiên Chúa. Lễ kính ngày 8 tháng 3 hằng năm.

3. Tôn chỉ của Dòng: Phục vụ bệnh nhân và người nghèo khổ theo gương Chúa Giêsu nhân từ và thương xót.

4.  Bề trên Tổng quyền: PASCUAL PILES.

- Điạ chỉ Trụ sở Tổng quyền: Via della Nocetta, 263 - 00164 Roma, Italy.

- ĐT: (0039) 06/6604981

- Fax: (0039) 06/6628790

- E-mail:  curiafbf@tin.it

5. Bề trên Giám tỉnh: Giuse-Thợ Trần Văn Thông.

- Địa chỉ Trụ sở Giám tỉnh: 70/5  KP 9, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐT & Fax: (061) 881456

- E-mail: pheduy@hcm.vnn.vn

6. Số cộng đoàn tại Việt Nam: 02

Tu viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành:

- 70/5, KP 9, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐT: (061) 881472.

Tu viện Ricardo Pampuri:

- Đ1/023, Nam sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai.

- ĐT: (061) 867240.

7.  Điều kiện để được tuyển chọn:

-  Yêu mến ơn gọi Trợ Thế.

-  Sức khỏe thể lý và tâm lý: bình thường.

-  Văn hóa: tốt nghiệp 12/12.

-  Chuyên môn: tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp Y tế.