GIÁO DỤC là việc LUÔN LUÔN CẦN THIẾT, MỌI NƠI MỌI LÚC
(cha thánh lập ḍng LASAN)

èTODAY = Gift/PRESENT

“Tre già – Măng mọc” quả thật là một món quà cho nền giáo dục trên thế giới nói chung, cho Ḍng LASAN nói riêng.

https://www.facebook.com/an.nguyen.54772728/videos/815548576344665